DEVOLUCIONS

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

El Client podrà modificar una comanda sempre que aquesta no hagi estat expedida. Si, per qualsevol raó, vol fer una modificació respecte del full de confirmació haurà de notificar com més aviat millor a través de correu electrònic a cromozona@cromozona.com amb indicació de les modificacions desitjades. Qualsevol diferència d'import entre la comanda original i el modificat li serà tramitada seguint el procediment corresponent a el mitjà de pagament escollit. Les despeses de devolució i nou enviament no seran assumits per LOOKFANTASY

Per la seva banda, LOOKFANTASY no podrà substituir sense prèvia consulta a l'Client, un producte demanat pel client. Si es donés el cas que per motius aliens a LOOKFANTASY, el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà a l'Client la possibilitat de canviar-per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l'anul·lació de la comanda per part de l'Client.

Si el client cancel·la una comanda confirmat quan aquest ja ha sortit de les instal·lacions de LOOKFANTASY cap a la destinació, o no accepta el paquet a l'arribada, LOOKFANTASY podrà exigir el pagament dels costos de transport ocasionats per la cancel·lació.

Seran admeses totes les devolucions de productes que compleixin els requisits següents:

Els productes han de conservar intacte el seu precinte d'origen. No s'admetrà la devolució del producte sense el precinte, llevat que sigui per defectes d'origen, en aquest cas s'efectuarà el canvi per altres iguals.

El client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament en cas de devolució, que hauran de ser abonats directament a la companyia de transports en el moment de la recollida.

L'article a retornar ha d'estar correctament embalat per a la seva devolució.

Seran causes de devolució:

Que el producte no compleixi amb les característiques de la fitxa mostrada a la nostra pàgina web. En aquest cas es reemborsarà l'import de l'producte excepte les despeses d'enviament. Aquest reemborsament es realitzarà a el mitjà de pagament utilitzat pel client mitjançant reemborsament.

Que el producte vingui d'origen defectuós. En aquest cas es procedirà a l'canvi per un altre igual un cop s'hagi rebut el producte a retornar. LOOKFANTASY es farà càrrec dels ports de la devolució i de l'reenviament.